ขนมเบื้องสุธิดา

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK039)
ขนมเบื้องไทย
B Floor