ไก่ทอดแม่เล็ก เกาลัดเยาวราช

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK017)

ไก่ทอด,เกาลัด

B Floor