ไรซ์แอนด์เคอรี่/RICE&CURRY

ชั้น 3 (ห้อง : FAS011B)
3 Floor