กล้วยทอดโบราณ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK045)

กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด

B Floor