ลูกชิ้นปลาระเบิดชิ้นแซ่บ

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK013)
ลูกชิ้นปลาทอด
B Floor