แหนมเนืองอุดร

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK012)
แหนมเนือง
B Floor