โป๊ยเซียน

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK046)

กล้วยปิ้ง ขนมบ้าบิ่น

B Floor