โยโกะซ่า

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK048)

ทาโกะยากิ

B Floor