ยายน้อย น้ำเต้าหู้

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK049)
น้ำเต้าหู้ร้อน / เย็น
B Floor