น้ำสมุนไพร

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK051)

น้ำสมุนไพรคั้นสด

B Floor