อร่อยหลังวัง

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK052)

ร้านอาหาร

B Floor