สฟรี

ชั้น G (ห้อง : SHP003A)

ไอศกรีมโยเกิร์ต ที่มาในรูปแบบพาร์เฟ่ต์ ที่มีผลไม้สด

G Floor