เฮลตี้ เค้ก

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK033)

เค้ก และ เบเกอรี่

B Floor