ฟาร์ม เมเนีย

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK029)

เค้ก และเบเกอรี่

B Floor