เปาปาเอ๊ะ ซาลาเปาลาวา

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK009)
ซาลาเปาลาวา
B Floor