เครปเปอรี่

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK058)

เครปเค้กต่างๆ

B Floor