มาดาม มาร์โก้

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK060)
เค้กและเบเกอรี่
B Floor