วนิลาพริ้นซ์

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.ALK061)
Homemade Cake & Bakery
B Floor