ฟูจิ

ชั้น B (ห้อง : SHP007-008A)
ชั้น G (ห้อง : SHP026-027)

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

B Floor
G Floor