กรีนเบอร์รี่

ชั้น B (ห้อง : PLZ.B.KIO096)
B Floor