ยาโยอิ

ชั้น B (ห้อง : SHP050)
ชั้น G (ห้อง : SHP060A-B)

ร้านอาหารญี่ปุ่น

B Floor
G Floor