เจฟเฟอร์ สเต็ก

ชั้น B (ห้อง : ชั้น B โซนโรบินสัน)

เจฟเฟอร์สเต๊ก

B Floor