อีสบอนน์ คาเมร่า

ชั้น 2 (ห้อง : SHP005A/2)
-
2 Floor