แจ๊ซมีน่า ครีเอชั่น

ชั้น 1 (ห้อง : KIO012)
1 Floor