โอเรียนเต็ล ไดมอนด์

ชั้น 1 (ห้อง : KIO041)

แหวนเพชร แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน แหวนคู่ เพชร

1 Floor