สมานการค้า

ชั้น 3 (ห้อง : FFS015B)

กาแฟโบราณจากริมคลองอัมพวา จุดเด่นของร้านคือการคั่วกาแฟที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ทำให้ได้รสชาติของกาแฟที่หอมชวนรับประทาน

3 Floor