เอช.ไอ.เอส

ชั้น G (ห้อง : CRD.G.KI0002-003)

เอช.ไอ.เอส
H.I.S รู้จริง เรื่องท่องเที่ยว

 

ชั้น G โซนเซ็นทรัล

G Floor