โบนิต้า

ชั้น 1 (ห้อง : ชั้น 1 โซนเซ็นทรัล)

คลีนิคเสริมความงาม

1 Floor