อากิโกะ

ชั้น B (ห้อง : ชั้น B โซนโรบินสัน)

ร้านรวมขนมอร่อยที่สุด 

B Floor