โคฟุกุ

ชั้น G (ห้อง : ชั้น G โซนโรบินสัน)

อาหารญี่ปุ่น

G Floor