โคอิเตะ

ชั้น 3 (ห้อง : ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล)

KOI Thé (โคอิเตะ) ร้านชานมต้นตำรับชื่อดังจากประเทศไต้หวัน

3 Floor