สลิมอัพ เซ็นเตอร์

ชั้น 1 (ห้อง : SHP016A-B)
ชั้น B (ห้อง : SHP030)

 สถาบันลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน

1 Floor
B Floor