ฟลัฟส์ เอ้ก เค้ก

ชั้น B (ห้อง : ชั้น B โซนโรบินสัน)
N/A

Fluff's Egg Cake เค้กไข่ไต้หวันอันเลื่องชี่อ 

B Floor