วาจา วิคทอเรีย

ชั้น B (ห้อง : SHP030B)

ศูนย์รวมอุปกรณ์งานประดิษฐ์ ครบวงจรที่สุด

B Floor