ด๊อกเตอร์ทัชออฟ

ชั้น 3 (ห้อง : PLZ.3.FHS003)

คลินิกดูแลผิวพรรณ ลบรอยสัก รักษาแผลเป็น

3 Floor