แฮร์เวิลด์

ชั้น 1 (ห้อง : SHP030A)

ร้านทำผม 

1 Floor