เดิร์มแคร์คลินิก

ชั้น 1 (ห้อง : SHP032A)

คลีนิครักษาสิว และเลเซอร์ต่างๆ

1 Floor