พฤกษา คลินิก

ชั้น 2 (ห้อง : SHP012A)

 คลินิกดูแลผิวพรรณ โดยเครื่องมืออันทันสมัยและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2 Floor