สเวนเซ่นส์

ชั้น 3 (ห้อง : KIO028)
ชั้น G (ห้อง : PLZ.G.KIO035)

ไอศกรีมที่เข้นข้นถึงรสผลไม้

3 Floor
G Floor