เลิฟสตอรี่เวดดิ้งเซ็นเตอร์

ชั้น 3 (ห้อง : FAS010)

ชุดเจ้าสาว ชุดไทย จัดงานพิธีเช้า ถ่ายภาพที่ Love Story Wedding Center  ชั้น 3

3 Floor