รชยา สปาแอนด์เนลส์

ชั้น 3 (ห้อง : FAS015B)

ทำสปามือ+เท้า สักคิ้วถาวร สัก3มิติ สักขอบตา สักปากชมพู และต่อขนตาแบบเส้นไหมญี่ปุ่น

3 Floor