จักรวาลซาลอน

ชั้น 3 (ห้อง : FFS005)

ร้านซาลอนของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการเพื่อผมสวยและสุขภาพดี

3 Floor