ฝันหวาน / Sweet Dream

ชั้น 3 (ห้อง : ITS033)
3 Floor