เพชรทองนวรัตน์

ชั้น G (ห้อง : SHP010)

ร้านจำหน่ายเครื่องประดับเพชร ทอง

G Floor