ซันชาย

ชั้น B (ห้อง : KIO031)

ชั้นB. โซน เซ็นทรัล

B Floor