ฟินดิจ

ชั้น G (ห้อง : SHP046-7)

 ร้านรองเท้าแบรนด์เนมแฟชั่น มีทั้งรองเท้าผู้หญิง รองเท้าชาย เครื่องหนังต่าง ๆ

G Floor