ร้านเทมส์/ฟุต แทงค์

ชั้น G (ห้อง : SHP057)
G Floor