ทรัพย์เจริญ ผลไม้

ชั้น B (ห้อง : KIO059)

ร้านขายผลไม้

B Floor