ห้างทองเทียนโต๊ะเฮง

ชั้น G (ห้อง : SHP069A)

ซื้อแล้วเฮงใส่แล้วรวย ซื้อทองห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮงเยาวราช

G Floor