ออโรร่า โกลด์ แอนด์ เจมส์

ชั้น G (ห้อง : SHP069B)
G Floor